Salgsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er Hundetrener Carina Josefine Thorbjørnsdatter Iversen org. nr. 916875525, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

  

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

4. Betalingen 

Betalinger håndteres via Stripe eller Vipps.

 

Avslutte faste betalinger/abonnement

For å avslutte en fast betaling må du sende en epost til [email protected].senest virkedagen før neste trekk. Trekk som allerede har gått gjennom, vil ikke betales tilbake.

 

Ved oppdelt betaling

Du betaler alltid første delbetaling når du kjøper produktet. Neste delbetaling vil skje neste måned på samme dato, (og deretter månedlig frem til produktet er betalt i sin helhet) ved at beløpet automatisk blir trukket fra kortet du har oppgitt. Dersom dette ikke lar seg gjøre (for eksempel på grunn av at kortet er utgått, eller at det ikke er dekning på kortet), vil faktura på utestående beløp sendes ut, og følges opp. Det vil da tilkomme et fakturagebyr. 

 

5. Levering av fysiske produkter

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen eller fått tilgang til det elektroniske produktet.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

  

6. Angrerett

 

Du har 14 dagers angrerett jmf. LOV-2014-06-20-27. For at angreretten skal gjelde kan du ikke ha åpnet eller begynt på kurset. Dersom du har åpnet kurset i kursportalen/medlemsportalen, vil du ikke lenger kunne benytte deg av angreretten.

  

7. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Les mer her: https://online.carinajosefine.no/personvern 

 

8. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

 

 

Sist oppdatert: 11.02.2023