Personvernklæring

Gjelder Hundetrener Carina Josefine Thorbjørnsdatter Iversen, samt nettsiden carinajosefine.no og tilhørende subdomener. 

1. Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som benyttes  er Hundetrener Carina Josefine Thorbjørnsdatter Iversen org. nr. 916875525  

 

2. Hva er formålet med behandling av personopplysninger på nettstedet?

Formålet med behandling av personopplysninger på nettstedet,kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter.

 

3. Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger på nettstedet?

Jeg forholder seg til personopplysningsloven når det gjelder behandling av personopplysninger og bruk av cookies / informasjonskapsler på nettstedet. 

Hjemmel for behandling av personopplysninger er personopplysningsloven § 8 a), jf. § 11. 

 

4. Hvilke personopplysninger behandles?

Personopplysningene som behandles er den informasjon som legges inn ved kontakt med og bestilling av tjenester fra Hundetrener Carina Josefine Iversen Thorbjørnsen, samt at nettstedet opererer med cookies/informasjonskapsler.

 

5. Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene som behandles på nettstedet hentes inn fra  bestillingsskjemaer på nettsidene. Det blir ALDRI innhentet noen informasjon om kunden utover det kunden selv legger inn og det som innhentes via cookies / informasjonskapsler. 

 

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Bruk av cookies / informasjonskapsler kan nektes ved å gjøre innstillinger direkte på brukerens egen datamaskin / enhet. 

Noen opplysninger er nødvendig/pliktige ved bestilling av enkelte produkter.

 

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Nei, ingen personopplysninger utleveres fra nettstedet eller fra behandlingsansvarlig.

 

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Kundeopplysningene som lagres kan slettes ved at kunden selv klikker “unsubscribe” i en av e-postene som sendes ut. Da slettes navn, e-post og ellers alle opplysninger knyttet til den e-post adressen. Du kan også sende en epost til [email protected]

 

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Norsk lov gjelder for bruk av nettstedet, herunder personopplysningsloven og ekomloven.

Den registrerte har rett til innsyn i egne personopplysninger som er registrert ved nettstedet, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. For mer informasjon om dette, se personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 og www.datatilsynet.no

 

10. Hvordan sikres opplysningene?

Personopplysningene som samles inn oppbevares etter de ulike underleverandørenes sikkerhetspolicyer, se oversikt under.

LEVERANDØRER OG DERES PERSONVERNREGLER:

 

Kajabi: Kajabi brukes til å lage skjemaer for påmelding, betaling etc. på nettsidene. Informasjonen som innhentes via Kajabi er den du som kunde fyller inn i skjemaer her på nettsiden. Navn, e-post adresse samt andre felter du fyller inn. 
For Kajabi sine personvernregler, se her: https://kajabi.com/policies/privacy/

Stripe: For å prosessere betalinger på nettsiden brukes Stripe.com. Data som samles inn er sensitive kortdata som navn på betalingskortet samt kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode.

For Stripe sine personvernregler, se her: https://stripe.com/en-no/privacy

 

 

Ved behov for kontakt i anledning behandling av personopplysninger, send en e-post til [email protected]

 

 

Sist revidert 01.01.2021